Er is maar één aarde

In 2019 is eens te meer duidelijk geworden dat we zuiniger moeten omspringen met onze leefwereld en onze grondstoffen. Circulair denken is bittere noodzaak. Met het Duurzaamheidsverslag 2019 laat ARN zien hoe de autorecycling-branche de daad bij het woord voegt en welke ambities we samen nog hebben.

Opmaat naar
een nieuwe rol

Key data

5 duurzame
drijfveren

De balans
van 2019

HERGEBRUIK

Kostbaar koper

HERGEBRUIK

Niet zo cool koudemiddel

HERGEBRUIK

Lood is geen oud ijzer

HERGEBRUIK

Veelzijdig plastic

Grensverleggende
innovaties

HERGEBRUIK

Zuivere koelvloeistof

Autorecycling
in beeld

Uitgelicht
De aandrijfbatterij

Steeds
efficiënter

Lang leve
ARN

Autorecycling
is mensenwerk

Meet Luca